Església de Sant Boi de Lluçanès

Cases d'Oliba

L’església de Sant Boi de Lluçanès

L’església actual fou planejada i erigida pels germans Josep i Jacint Moretó entre els anys 1763 i 1775. El temple fou beneït el 30 de novembre de 1775. El resultat fou un edifici barroc neoclassicista. L’interior de Sant Boi ha preservat íntegres els seus retaules, n’hi ha a cada capella i a l’altar major. Els més interessants, d’època barroc, van ser realitzats poc després de l’acabament del temple. Els més recents, d’estil neoclàssic, daten de la segona meitat del s. XIX.

Veure mapa